กระดาษโน้ตกาวในตัว (Pos-it note)

Film Index Bennon 06336

รหัส 8850892063360

Film Index Bennon 06335

รหัส 8850892063353

กระดาษดัชนี STICK’N 21355

รหัส 4712759213551

Post – it Notes 50x12mm. 4 สี No.21017P

รหัส 8850892057314

Index Note 50x12mm. 4 สี No.21016P

รหัส 8850892058021

Post – it Notes 76x25mm. 3 สี No.21128

รหัส 4712759211281