กรรไกร คัตเตอร์ ใบคัตเตอร์

กรรไกร 8 นิ้ว No.77757

รหัส 6935205392527