เครื่องเจาะรูกระดาษ เครื่องเจาะตาไก่ กริ่ง

เครื่องเจาะ AROMA 540

รหัส 8901238510106

เครื่องเจาะ AROMA 600

รหัส 8901238510069