เทปผ้าแลคซีน 1 นิ้ว 9 หลา สีต่างๆ

เทปผ้าแลคซีน 1 นิ้ว 9 หลา สีต่างๆ

  •  เหนียว ติดแน่น ทนนาน
  • สำหรับงานปิดผนึก งานเอกสาร และงานอเนกประสงค์ที่ต้องการ