ผ้าเช็ดมือแบบมีที่แขวน

ผ้าเช็ดมือแบบมีที่แขวน

  • ผ้าเช็ดมือนาโน มีหลายสี เนื้อดี
  • ซับน้ำดีมาก เช็ดโต้ะ เช็ดมือล้างล้างจาน
  • มีที่แขวน